Publikováno

RCT – ROLLER CORE TRAINING – nový koncept cvičení s pěnovými válci

_S1_0006

RCT – ROLLER CORE TRAINING

RCT – ROLLER CORE TRAINING je unikátní komplexně pojatý koncept využívající různé velikosti pěnových a dutých válců, jejichž cílem je kvalitně aktivovat hluboký stabilizační systém. Díky cvičení s válci dochází také k rozvoji rovnováhy, zlepšuje se koordinace pohybu a polohy těla. Cvičením s válci dochází k mobilizaci páteře, zlepšení její flexibility. Dále pak k podpoře zdravého psychomotorického vývoje. Válce používáme k protahování i posilování. Koncept využívá válců též v oblasti tzv. myofasciálního uvolňování, kde se za pomocí válců provádí efektivní automasáž, která má za následek ovlivnění svalů, spoušťových bodů (trigger points) a fascií, napomáhá odstranění odpadů z metabolických procesů, zmírnění bolesti a ztuhlosti svalů vzniklé například po zátěži. Dále můžeme říci, že válce napomáhají zlepšit prokrvení, prohřátí svalů a následně také relaxaci. V odborně pojatém kurzu RCT se naučíme používat různé typy, velikosti a průměry válců podle lokality a efektu použití. Taktéž si vyzkoušíme ovlivňovat spoušťové body, tzv. trigger points speciálně vyvinutými míčky pro tento druh terapie.

Něco málo o pěnových válcích a systému cvičení

V dnešní době se hodně hovoří o válcích na cvičení. Dokonce se u nás již objevilo několik konceptů využívajících několika typů válců, ovšem spíše k takzvanému rolování. Jedná se o jakousi automasáž, při které dochází k uvolňování svalů a fascií, zlepšení prokrvení oblasti masírované válcem a také oblasti, kde se nachází takzvané spoušťové body. Často jsou tyto válce a techniky využívány v regeneraci po nějakém sportovním výkonu a hlavně tam, kde došlo k přetížení dané oblasti především vlivem sportu. Vlastní válce pro tuto oblast využití jsou stavěny jako duté. Jedná se o plastovou rouru cca 33 cm dlouhou o průměru 15 cm. Tato roura je pokryta materiálem s masážními výstupky různé tvrdosti a tvarů z takzvané „EVA“ pěny. Tyto válce jsou tedy určeny, jak už bylo řečeno k automasáži rolováním za využití vlastní váhy. Pravdou je to, že vlastní techniky rolování jsou někdy složitější a náročnější na kvalitu provedení a jisté je, že jsou spíše určené pro trénované jedince s určitou koordinace schopností a tělesnou kondicí. Faktem je také to, že válce s výstupky, pokud není již nějaká předešlá zkušenost a trénink nejsou v některých oblastech nasazení při vlastní masáži v prvních fázích, zrovna příjemnou, ale spíše citlivou záležitostí. Proto se doporučuje v prvních fázích využívat spíše válců s měkkými povrchy často i bez výstupků. Dostáváme se tedy do širší oblasti použitých materiálů, stavby vlastních válců a tím i do původní myšlenky zakomponování a využívání těchto pomůcek do systému cvičení. Díky aktivnímu využití a propojení všech typů válců do ucelené koncepce dostáváme do rukou systémem poměrně širokého záběru, a to pro mnoho oblastí odvětví sportu, tělovýchovných aktivit, fitness, wellness a dále pak pro oblast tělovýchovného lékařství a v neposlední řadě fyzioterapie.
Co je cílem cvičení a rolování na válcích? O pěnovém válci se dá říci, že je prakticky jednou z nejuniverzálnějších cvičebních pomůcek. V základu lze říci, že jeho využití je v oblasti protahovacích a posilovacích cvičení jejichž cílem je kvalitně aktivovat HSS, zlepšit a podporovat rovnováhu, stabilitu, koordinaci pohybu, zdokonalovat psychomotorické dovednosti a vytvářet kvalitní trénink fasciální sítě a regulovat aktivitu spoušťových bodů. Pěnový válec je též vhodný pro techniky a rolování při myofasciálních automasážích. Využívá se ve fyzioterapii, rehabilitaci, fitness a při kondičním cvičení.

HSS neboli také core, střed těla

Jedná se vždy o hluboké svaly, které ovlivňují držení těla, stabilizují páteř, celý trup proti účinkům gravitace, ať již v postuře nebo v pohybu. Plně funkčním HSS rozumíme svalovou souhru, která je schopna zajistit takzvanou stabilizaci páteře během všech vykonávaných pohybů i statiky. Každý cílený pohyb našeho těla aktivuje automaticky HSS.
Pokud je HSS oslabené dochází k přebírání funkce silnými svaly povrchovými. Vzniká tak přetěžování, snižuje se stabilita páteře, díky tomu se následně zhoršuje držení těla. Mohou nastat problémy např. s dýcháním atd.
Základem HSS jsou tyto svaly: bránice, pánevní dno, příčný břišní sval, hluboké svaly zádové. Postupně se vliv šíří od středu do periferie a zároveň takto pojatý systém cvičení je nejúčinnější. Pamatujeme, že dýchací a posturální svaly musí fungovat v souladu a vzájemné rovnováze. Chceme-li podporovat posturu musíme ovlivňovat mechaniku dýchání a obráceně.

Psychomotorika

Využívá TV jako výchovného prostředku. Vlastně můžeme říci, že dochází k výchově pohybem, která je cílená a odpovědná, zároveň však hravá a zábavná. Psychomotorika není zaměřená jen na pohybové schopnosti, ale i na psychickou stránku osobnosti jedince. V psychomotorice se klade důraz na uvědomění si vlastních pocitů a citů. Takže cílem psychomotoriky je vyrovnaná osobnost po stránce psychické a fyzické a samozřejmě po stránce společenské se zachováním své individuality. V první řadě je důležité poznat své tělo, jeho funkci jako celku, ale i jednotlivých částí, porozumět mu a naučit se ho chápat, a to nejen z pohledu pohybových schopností, ale i z pohledu prožitků, citů, pocitů a mít prostor toto vyjádřit pohybem a naučit se tak s tělem zacházet a ovládat ho. Za druhé otázka poznávání materiálů předmětů, tvarů, barev a prostředí, které nás obklopuje. Naučit se tak jejich využití. Za třetí oblast též velmi důležitá, a to je naučit se fungovat ve společenském prostředí, ve kterém se učíme poznávat osoby, které v něm žijí na základě znalostí se sebe samou. Naučit se prociťovat rozumět pocitům, přáním, touhám i potřebám. Důležité je navazovat kontakty a komunikaci. V celé oblasti psychomotoriky můžeme tedy velice efektivně využít pěnových válců všech velikostí.

Chcete se s konceptem RCT seznámit blíže? Přijďte na odborný seminář! Je vhodný pro sportující veřejnost, trenéry, maséry, fyzioterapeuty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code